hoofdmenuover ons . instagramshop

Verplaats je in afval!

Juni 2020In Rotterdam overstromen de vuilcontainers.
De rommel ligt op straat.
Dit probleem moeten we tegengaan.
Scan auto’s en slimme containers dragen bij aan de schone stad. Handhavers verhogen de pakkans bij verkeerd geplaatst afval. Maar, het overmatige vuil in de stad is niet alleen een probleem van de gemeente.

Er wordt veel afval gedumpt.
Van blikjes cola tot een gehele inboedel wordt op straat gegooid. Dat is een verantwoordelijkheid voor de burgers.

Waar komt het afval vandaan? Hoeveel afval produceer jij?
Hoe gaan we met ons afval om?
De publieke ruimte is van ons allemaal. Draag er zorg voor.

Wij willen oproepen om met meer aandacht met je afval om te gaan.
Wees er verantwoordelijk voor.

Hoe verhoud jij je tot je afval?

#Verplaatsjeinafval

Pepelsenkrepels 2020 - bloedend konijn producties